Υποβολή αίτησης επιδόματος ενοικίου

Το επίδομα στέγασης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους . Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις την τελευταία πενταετία

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Κωδικοί taxisnet
  • Αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος ο οποίος να εκδίδεται στο όνομα του οφελούμενου
  • Ενεργό μισθωτήριο συμβόλαιο με διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών από την ημέρα της αίτησης επιδότησης
  • ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού αιτούντα