Υποβολή αίτησης Α21 (επίδομα τέκνων)

Το επίδομα τέκνων Α21 είναι προνοιακό επίδομα που υπολογίζεται με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δηλωθεί στο ετήσιο Α21 και σύμφωνα με εισοδηματικά κριτήρια όπως προκύπτουν  στην τελευταία φορολογική δήλωση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Κωδικοί taxisnet
  • AMKA παιδιών
  • Για παιδιά που σπουδάζουν: Βεβαίωση σπουδών και αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας
  • Για μονογονεϊκές οικογένειες απατείται απόφαση επιμέλειας τέκνου
  • ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού αιτούντα