ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Καταβάλλονται σε ασφαλισμένες του e-Ε.Φ.Κ.Α.(τ. Ι.Κ.Α.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (παρέχουν εξαρτημένη εργασία), ανεξαρτήτως εάν εργάζονται στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα. Η καταβολή τους γίνεται σε γυναίκες μετά τον τοκετό, που βρίσκονται σε ενεργό εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της αδείας κυοφορίας, και εφόσον εισπράξουν το επίδομα από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.) για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας.

Οι παροχές μητρότητας είναι ίσες με τη διαφορά που προκύπτει αν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο Εργοδότης κατά τον χρόνο έναρξης της άδειας κυοφορίας-λοχείας αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε ο e-Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.) για το ίδιο χρονικό διάστημα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες