ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Δ.Ο.Υ.

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ένταξης των οφειλών σας προς τη φορολογική διοίκηση, στις Ρυθμίσεις του ν.4152/2013, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4646/2019 και ισχύει . ( 1-48 δόσεις υπό προϋποθέσεις)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Κωδικοί taxisnet
  • Αριθμός ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού