ΡΑΝΤΕΒΟΥ e-EΦΚΑ / Διεκπεραιώσεις υποθέσεων ΕΦΚΑ

Αναλαμβάνουμε τον καθορισμό ραντεβού για τις υπηρεσίες του  ΕΦΚΑ και διεκπεραιώνουμε οποιαδήποτε υπηρεσία απαιτεί φυσική παρουσία στον ΕΦΚΑ Σύρου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Κωδικοί taxisnet
  • ΑΜΚΑ
  • Ανάλογα με την περίπτωση πιθανόν να χρειαστεί εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή ηλεκτρονική μέσω gov.gr προς εμάς