ΜΗΤΡΩΟ ΕΦΟΡΙΑΣ

Με μια απλή εξουσιοδότηση προς εμάς  διεκπεραιώνουμε οποιανδήποτε συναλλαγή στο μητρώο της Δ.Ο.Υ Σύρου  όπως έκδοση κλειδαρίθμου, μεταβολή προσωπικών στοιχείων φυσικού προσώπου,  έναρξη –μεταβολή – διακοπή επαγγέλματος κτλ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Κωδικοί taxisnet (εάν υπάρχουν)
  • Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή ηλεκτρονικά μέσω gov.gr
  • Λοιπά δικαιολογητικά θα σας ζητήσουμε ανάλογα με την υπηρεσία που θα επιλέξετε