Μεταβιβάσεις Αυτοκινήτων-Μοτοσυκλέτες

Αναλαμβάνουμε την μεταβίβαση του οχήματός σας (Αυτοκινήτου,Μοτοσυκλέτας)

Συνεργάτες μας παραλαμβάνουν από τον χώρο σας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σε ελάχιστες ώρες και με πολύ χαμηλό κόστος μεταβιβάζουμε το όχημά σας.

Όλα αυτά χωρίς εσείς να ταλαιπωρηθείτε με άσκοπες μετακινήσεις και με χάσιμο πολύτιμου χρόνου.

Με μια απλή εξουσιοδότηση σας, πραγματοποιούμε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια χρειαστεί στο Υπουργείο και στην αρμόδια εφορία και σας παραδίδουμε την νέα σας άδεια κυκλοφορίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ (αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας)

 1. Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
 2. Ισχύων Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο.)
 3. Εξουσιοδότηση Πωλητή & Αγοραστή με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής.
 4. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το όχημα να μην έχει Παρακράτηση Κυριότητας
  (Το έγγραφο άρσης παρακράτησης κυριότητας του οχήματος, -δηλαδή την πράξη εξόφλησής του- σε περίπτωση που η αγορά του είχε γίνει με δάνειο)
 5. Για εταιρείες χρειάζεται επιπλέον καταστατικό ή ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ  για την εκπροσώπηση και διάρκεια της εταιρείας
 6. Τιμολόγιο Πώλησης ( ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ)
 7. Βεβαίωση Τελών κυκλοφορίας από την ΔΟΥ του Πωλητή
 8. Άδεια παραμονής για τους υπηκόους τρίτων χωρών ή άδεια διαμονής Ευρωπαίου πολίτη για κατοίκους χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 9. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)αγοραστή και πωλητή
 10. Στην περίπτωση που δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη, τότε από το τρίτο άτομο που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει την διαδικασία, απαιτείται η προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης.
 11. Απόδειξη πληρωμής τέλους αδείας και μεταβίβασης από συμβεβλημένη τράπεζα. Το τέλος αδείας παραμένει σταθερό, στα 75 ευρώ για τα αυτοκίνητα και στα 9 ευρώ για τις μοτοσικλέτες, ενώ το κόστος του τέλους μεταβίβασης διαμορφώνεται σύμφωνα με τον κυβισμό του κινητήρα.

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε στο πίνακα που ακολουθεί και να υπολογίσετε το συνολικό ποσό (αυτό το αναλαμβάνουμε εμείς)

Κινητήρας (κ.εκ.)         Τέλος μεταβίβασης (ευρώ)

51-400                                                30

401-800                                              45

801-1.300                                           60

1.301-1.600                                        90

1.601-1.900                                       120

1.901-2.500                                       145

2.500 & άνω                                     205