Ηλεκτρονική έκδοση υπεύθυνης δήλωσης / εξουσιοδότησης

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr μπορείτε να πραγματοποιήσετε το γνήσιο της υπογραφής σε υπεύθυνη δήλωση για οποιονδήποτε φορέα επιθυμείτε.

Απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχουν προσωπικοί κωδικοί internet banking του ενδιαφερόμενου για την αρχική του είσοδο στο σύστημα.