Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Κωδικοί taxisnet
  • ΑΜΚΑ
  • Αριθμός μητρώου ΔΙΑΣ συνταξιούχου
  • Αριθμός μητρώου συνταξιούχου