ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ/ ΑΡΣΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1304 /2020 ΦΕΚ5871/Β/31-12-2020 η διαδικασία δήλωσης οχημάτων σε ακινησία καθώς και η άρση της ακινησίας αυτών , γίνεται πλέον ηλεκτρονικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Κωδικοί taxisnet
  • Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη του οχήματος όπου θα δηλώνει την επιθυμία του για ακινησία ή άρση ακινησίας οχήματος και την θέση όπου θα φυλάσσεται το όχημα