ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε  δήλωση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού βάσει του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’/7.4.2014).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Κωδικοί taxisnet
  • Αριθμός ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού