Αντίγραφο άδειας οδήγησης – Διπλώματος

Σας διεκπεραιώνουμε τη διαδικασία έκδοσης αντιγράφου διπλώματος – άδειας οδήγησης λόγω:

ΑΠΩΛΕΙΑΣ –  ΚΛΟΠΗΣ  – ΦΘΟΡΑΣ

Δικαιολογητικά :

  • Αιτήσεις Εξουσιοδοτήσεις
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Δήλωση απο Αστυνομία
  • 2 Φωτογραφίες Διαβατηρίου (χωρίς γυαλιά)
  • Παράβολα